Tìm hiểu nguồn gốc

Từ xa xưa, các thần linh được tái hiện qua tranh vẽ đầu mang sừng, biểu hiện của sức mạnh toàn năng cùng thanh danh. Nhà thơ La Mã Tibul mô tả thần Bachus - vị thần của rượu vang - có sừng vì đã đem rượu vang tới làm tăng thêm sức mạnh cho đàn ông. Vua Pir nổi tiếng của người Hy Lạp đội vương miện có cắm sừng dê, thể hiện xuất xứ thánh thần của mình cũng như tài năng quân sự thao lược.

Nhưng tại sao một từ vinh hiển như vậy trong quá khứ lại rơi xuống giá trị thấp hèn, phản nghĩa thành câu dễ làm người ta nổi giận nhất?

Ý nghĩa xấu xa của câu “bị cắm sừng” khởi đầu liên quan tới hoàng đế Andromic I Comin xứ Vizantin, nắm quyền trong một thời gian ngắn từ năm 1183 - 1185. Ông sinh năm 1120 và nổi tiếng là một kẻ cứng cổ. Khi vua Emanuil I anh họ ông đang trị vì, Andromic đã bị giam 9 năm tù vì âm mưu phản loạn. Năm 1164, ông vượt ngục và tới trốn ở Kiev, rồi tiếp tục mưu mô với tù trưởng địa phương chống lại Đế chế Vizantin. Để không khoét sâu thêm vấn đề, vua Emanuil I tha thứ và phong ông ta làm cao ủy Sicile. Nhưng Andromic đâu có chịu “yên vị” tại đó, ông bỏ vợ và 3 con lại, đến Aniohia quan hệ với công chúa Philipa De Patie. Sau đó tiến hành bắt cóc người tình mới Teodora - góa phụ của vua Balduin III- ở Damask. Rồi thì cùng tình nhân và 2 đứa con riêng của bà ta trở về kinh đô Constantinopol, dàn hòa với người anh họ và trở thành lãnh chúa vùng Sinop ở biển Đen.

Năm 1180, khi Emanuil I chết, Andromic trở thành quân sư của vị vua mới Alexic trẻ tuổi - chỉ đương quyền trong 3 năm (từ 1180 - 1183) - và song song thực hiện âm mưu giết vị hoàng đế trẻ này, cướp ngôi và lấy hoàng hậu Agnesa Frenska làm vợ. Chỉ trong 2 năm trị vì, Andromic đã cai trị dân chúng bằng những biện pháp tàn khốc, trả thù một cách man rợ những người chống đối cũ và rất có “biệt tài” chinh phục phụ nữ một cách dâm loạn. Tống chồng các cô nhân tình vào ngục để dễ bề thỏa chí dục vọng; còn trước cửa nhà họ, nhà vua cho đặt đầu hươu nai, hoặc thủ cấp động vật có sừng khác mà ông kiếm được trong những dịp đi săn.

Zalo
back-to-top.png
news_detail